1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 109  > >>

Mar 20, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 9, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            

 

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ราชบุรี
ถ่ายทอดวิทยายุทธ อปพร.วังนกแอ่น


              มังกร๑ ถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นนักรบอาสาสมัครภาคประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาคน สู่พัฒนาชาติ 4.0
             ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวง และประธาน อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ร.ต.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา รองสวป.สภ.โพธาราม และณัฐนา กลิ่นสุข ต้อนรับ อปพร.อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยการนำของ นายก ชัยยนต์ มาไชยนาม นายกอบต.วังนกแอ่น จำนวน50ท่าน ศึกษาดูงานความเข้มแข็งอปพร.จังหวัดราชบุรี เรื่องการช่วยเหลือภัยแล้ง การทำฝนหลวง การสำรวจและการดับไฟป่า อย่างเข้มข้น เมื่อ 29มีนาคม2560 ณ ศูนย์ประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑
คารวะบำเเพ็ญกุศลศพ อปพร.


         ข่าวศร้างานขาวดำอาสาสมัครด้วยกัน
         2งานที่กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี

         วันที่ 22มีนาคม2560 วันอปพร. ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และมังกร๕ สิรภัทร ว่องกุศลกิจ ลขานุการอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลัง อปพร.คารวะและบำเพ็ญกุศลศพ นางทอง นามเตียน แม่บุญธรรมของนายอำนาจ แสวงทอง อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรีที่หมู่4ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนายกกู้ตระกูล-สิรภัทร ว่องกุศลกิจ นำกำลังอปพร.และกลุ่มบทบาทสตรี เคารพศพ นางสมนึก พี่สาวนางสมจิตร อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและมอบสวัสดิการช่วยเหลือตามความพอเพียง เมื่อ 22 มีนาคม 2560 ณ หมู่ที่4 น.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เปิดตัวปลาร้าปลอดสาร  บ้านบ่อมะกรูด
วิสาหกิจที่ส่งเสริม"ครัวไทย-สู่ครัวโลก"


        วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดตัวอาหารชุมชนตัวใหม่ล่าสุด เป็นปลาร้านิลประชารัฐ โครงการ"ปลาร้าปลอดสารอาหารปลอดภัย จากครัวไทย สู่ครัวโลก" ตั้งบูธอาหารปลอดภัยอยู่ริมเขื่อนสนามหญ้าราชบุรี เริ่มขาย 15-19มี.ค.60 ตั้งแต่ 17.00-23.00 เชิญอุดหนุนนะครับ นายแบ๊งค์ อุ่มเอิบ ลูกชาย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ทำเอง ขายเอง  โทร.089-2350663 และ 095-9859236 098-2471415 ขอขอบพระคุณ หัวหน้าดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และคุณปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนและผลักดันสู่ความสำเร็จ ข่าวสื่อชุมชน 15-19 มีนาคม 2560 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาฯ สนามหญ้าราชบุรี

 

ฝนหลวง ถล่ม บ้านคา
ตามแผนชิงลงมือแล้ง


           ฝนหลวงภาคใต้ปฏิบัติการที่ราชบุรี ทั้งฝน ทั้งผู้รับผิดชอบ ท้องที่ ท้องถิ่น สะท้อนปัญหา และการเสนอทางออกภัยแล้งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

          19มี.ค.60 ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัตืการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี และสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง และนางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา รับฟังเวทีคิดเห็นที่อบต.บ้านบึง ประกอบด้วย นายกพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง นายนัฐยุท ร่มโพรีย์ กำนันตำบลบ้านบึง ปลัดอำเภอตัวแทนนายอำเภอ ร้อยโทรัฐกรณ์ เสือคง ทหารชุดปฏิบัติการบ้านคา อ.วิเชียร ชีน่ะ มูลนิธิธนาคารต้นไม้บ้านคา นางปราณี ร่มโพรีย์ เลขานุการอบต.บ้านบึง นายศรคีรี บัวแจ้ง และนายชนาธืป ชูไชยโชติช่วง นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย พร้อมประชาชนเข้ารับฟัง มีการเสนอให้รีบเติมน้ำในอาางเก็บน้ำ และการให้ใช้สนามบินโพธาราม หากมีวิกฤติเรื่องน้ำ ณ อบต.บ้านบึง

ฝนหลวงภาคใต้ จัดเวิร์คชอป รับความคิดเห็น
ระดมตรวจแก้ภัยแล้งพร้อมเติมอ่างไทยประจัน


           นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย รองประธาน และเลขานุการ นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา นำทัพอสฝล.ตรวจพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง นายธีรนาท แก้วสว่าง ตัวแทนชลประทาน ที่13 ป.ฤาชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอาวุโสอำเภอปากท่อ พันตรีสายทอง ลิเฮียง ทหารชุดปฏิบัติการปากท่อ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ อสฝล.ราชบุรี ตัวแทนอุทยานไทยประจัน ตัวแทนอบต.ยางหัก ตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หน.ชุดไฟป่า บรรยายปัญหา ในการเยี่ยมประชาชนของ ผอ.ประสพ พรหมมา และ คณะฝนหลวง พร้อมออกตรวจพื้นที่ที่สามารถดับไฟป่า และเติมน้ำอ่างเก็บน้ำไทยประจัน ที่ประชุมขอบคุณฝนหลวงเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือจนพ้นวิกฤต เมื่อ 19 มีนาคม 2560 ณ หน่วยรักษาป่ารบ.3 พุยาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


ข่าวหมู่บ้านบ่อมะกรูด เปืดอาคารประชารัฐใหม่
ดันวิสาหกิจชุมชน"ปลาร้าปลอดสาร"สู่ครัวโลก


         เกษตรอำเภอโพธารามผลักดันและสนับสนุนวิสาหกิจไทยจากโพธารามจังหวัดราชบุรี โดยใช้ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ป้อนอาหารปลอดภัยปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูดสู่ครัวโลก

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เชิญ นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปืดอาคารและเปิดป้ายวิสาหกิจลุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูด โดยมีที่ปรึกษามาร่วม ประกอบด้วย นางสุลักขณา ชิ้นสุภร อดีตพมจ.กาญจนบุรี นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สนง.เกษตรจ.ราชบุรี นายดิลก บุญสร้างสม ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย นายกเทศบาลกรับใหญ่ นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นายกล้าหาญ เจริญธรรม นายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ตัวแทน พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี ร้อยโท พิเชษฐ์ บุญสอง นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายสง่า หนูนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง อาจารย์ศรีเมือง บัววัฒนา อ.ประจำกศน.ตำบลบ้านฆ้อง นางณัฐนา กลิ่นสุข อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี อดีตรองนายกเทศบาลเจ็ดเสมียน นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ็ดเสมียน นายเปรมชล ศรีธัญรัตน์ ประธานอาสาสมัครระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว นายวิวิช นรดิน ประธานศตส.ภาคประชาชนเขตคลองสามวา นายถนอมพล ดอนไพรวัน อดีตปภ.จ.เพชรบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี 2558 นางสุมาลัย สันติภาพโพธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่นจังหวัดราชบุรีปี2558 นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2550 นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี 2556 นายสุรินทร์ บัวน้อย อสฝล.อำเภอบ้านโป่ง พร้อมทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด เครือข่ายเทศบาลเขางู เครือข่ายศตส.ลาดพร้าว กทม.ประมาณทั้งหมด 300 ท่าน ร่วมเปิดงานอาคารวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐอย่างยิ่งใหญ่ และ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ถวายสังฆทานพระ 7รูป แจกข้าวสารให้สมาชิกที่มาร่วมงาน 300 ถุง ต้องขอขอบคุณ ท่านมานิต นพอมรบดี อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งก๋วยเตี๋ยว 300 ชาม อดีตสส.จ.ราชบุรี บุญยิ่ง นิติกาญจนา มอบเค้กปอนด์ ขอบคุณคุณวิวิช นรดิน มอบข้าวสารหอมมะลิ 15ถุง ขอบคุณ คุณตูน กาญจนา เก่งธัญกรรม น้องกบ เอพิล น้องหมี อาจินต์ พี่อ้วน กทม.ที่เป็นฝ่ายประสานงานการจัดงานอย่างสมเกียรติ เมื่อ 11 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

อบต.บ้านม้า อยุธยา  นำเยาวชน
ดูปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด

 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน ประธานอสฝล.ราชบุรี และประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำวิทยากรเยาวชน กิตนัน-นัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านม้าพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายบุญสม โกษะ รองนายก อบต.บ้านม้า นายสมบูรณ์ ไกรเดชา ประธานสภา อบต.บ้านม้า นางบุษรา จันเจ๊ก ปลัด อบต.บ้านม้า ในเรื่องการแก้ไขยาเสพติด การปฏิบัติการฝนหลวง การแก้ภัยแล้ง และกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ 10 มีนาคม 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มังกร๑นำกำลังคารวะศพ
คุณแม่     ชื้น บรรดาศักดิ์

            มังกร๑ รวมพลคนอปพร.ไปเป็นประธานสวดพระอภิธรรม และให้กำลังใจฝาแฝดอปพร. ปุ๊ใหญ่-ปุ๊เล็ก อปพร.ทศบาลเขางู สูญเสียคุณแม่ชื้น บรรดาศักดิ์ อย่างไม่มีวันกลับ พร้อมเป็นเจ้าภาพอย่างสมเกียรติ

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.คารวะศพ คุณแม่ชื้น บรรดาศักดิ์ คุณแม่ของอปพร.เทศบาลเขางูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอปพร.สังกัดจังหวัดราชบุรี พร้อนกับวางหรีดดอกไม้สด จากอปพร.ราชบุรีและสวัสดิการอปพร.จ.ราชบุรี เงิน3,000บาท เมื่อ 5 มี.ค.60 ณ เขตเทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาดูงานปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด         วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกลุ่มฯ ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.มาเรียนรู้การผลิตปลาร้าปลอดสาร การแปรรูป การตลาด และการจัดการกลุ่มที่ใช้เทคนิคหลักการพัฒนาชุมชน คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และร่วมกันประเมินผล(ร่วมรับผลประโยชน์) ต้องขอขอบพระคุณท่านพัฒนา พระเดโช นายกอบต.ท่าชุมพล ที่ดูแลและแนะนำนักศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมกับซื้อปลาร้าไป 25กก.เมื่อ 4มีนาคม2560 ณ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้องอ.โพธารามจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ด่วนมากค่ะ

    ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด เปิดจำหน่ายแล้ว สนใจติดต่อ ที่ 095-9859236 คุณหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ที่ 63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ ราคาถูก เป็นปลานิลแท้ สดๆจากแม่น้ำ สนใจราคา กิโลกรรมละ ๑๕๐บาท ไม่รวมค่าส่ง ค่ะ และทางชุมชนกำลังสร้างร้านอาหารจากปลาร้าปลอดสารเร็วๆนี้ เพื่อบริการทุกท่านที่มาเยี่ยมบ้านบ่อมะดรูดหมู่บ้านบ่อมะกรูดได้รับเชิญ
ออกสาระคดี'ด้วยพระบารมี'      ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมู่บ้านบ่อมะกรูด ออกรายการด้วยพระบารมีบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางช่อง11หรือ NBT ปลาบปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้ที่เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสด็จพ่อ ร.๙ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ครูมิ้งกศน.ตำบลบ้านฆ้อง นำนักศึกษา
ดูงานปลาร้าปลอดสารอาหารปลอดภัย


               "ข่าวปลาร้าบ้านบ่อมะกรูดที่ก้าวไกล รับใช้เศรษฐกิจไทยแบบพอเพียงเพื่อชุมชน"

                อาจารย์ ศรีเมือง บัววัฒนา (ครูมิ้ง) อาจารย์กศน.ตำบลบ้านฆ้อง ร่วมกับ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นำนักศึกษาภาควิชาและชาวบ้านที่สนใจขบวนการผลิตปลาร้าปลอดสาร เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานการผลิต การจำหน่ายปลาร้าปลอดสารมี่มีกรรมวิธีสอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย โดยแบ่งเวลาเรียนรู้ 2วัน ในวันที่ 23-24กพ60 เรียนรู้อย่างเต็มอิ่ม เริ่ม23กพ60ณ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี "สุขภาพจะปลอดภัย ถ้าไว้ใจปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด"ธัมมสัญญ์ นำทัพเครือข่ายศตส.ภาคประชาชน
คารพศพอส.ชัยรัตน์ คชศิลา ที่ลาดพร้าว กทม.


        ด่วนสุดๆ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำกำลังอสฝล.ตบเท้ารายงานผลงานแก้ภัยแล้ง สร้างงาน สร้างดิน ป่า น้ำ และแสดงความยินดีอธิบดีกรมฝนหลวงฯคนใหม่

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี ร่วมกับ อ.วีรวุฒิ ร่วมชาติ จากชุมพร อ.สละ นิรากรณ์ จากสระบุรี อ.สุรัตน์ รุกขะรัตน์ จากลำพูน อ.เอนก ชื่นวัฒนา จากพระนครศรีอยุธยา อ.กาญจนา เก่งธัญกรรม วิศวกรรมจากราชบุรี พร้อมอสฝล.รวม 15ท่าน เป็นตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงทุกภาค เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานช่วงภัยแล้ง และการนำทฤษฎีไปดูงานที่ประทศจีนปี๕๘มาบูรณาการในประทศ การปลูกป่า การดูแลดิน การรีกษาน้ำตามปรัชญาเกษตรพอเพียง ยึดมั่นเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง และแสดงความยินดีกับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ท่านแสดงความรัก และชื่นชมอสฝล.ในการร่วมงานกันมาโดยตลอด กล่าวขอบคุณและยกย่อง เป็นขวัญและกำลังใจให้ตลอดไป ซึ่งต่อไปท่านจะพัฒนาอสฝล.และ กรมฝนหลวงฯให้มีขีดความสามารถ ขอขอบคุณ ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้วย สดชื่นกันทุกฝ่ายเมื่อ 15กพ60 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กทม.บ้านบ่อมะกรูดประกาศลงนามMOUสัตยาบัน
ปลอดยาเสพติดร่วมกับนายอำเภอโพธาราม


                นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอโพธาราม นายสำรวล พรหมแก้ว พัฒนาการอำเภอโพธาราม และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม นำประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม 33กองทุน ลงสัตยาบัน33หมู่บ้านปลอดยาเสพติด เพื่อการดูแลพื้นที่เข้มงวดและเป็นหมู่บ้านสีขาว ลงสัตยาบันเมื่อ 9กพ60 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

อสม.เทศบาลท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
บุกศึกษาดูงานและแห่ซิ้อปลาร้าปลอดสาร

            ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 70ท่านมาศึกษาดูงาน อสม การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การปฏิบัติการฝนหลวง โดยทีมวิทยากรบรรยายเต็มอิ่ม มีนานธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ขายสินค้าชุมชน ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด กุนเชียง หมูแผ่น และทานอาหารด้วย วันนี้มีรายได้เข้าชุมชนประมาณ 30,000 เมื่อ 4กพ.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำบ่อมะกรูดลิ่ว
กองทุนโลกศิวิไลซ์บ้านบ่อมะกรูด

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายณรงค์ จันทร์ศิริโพธา นางสาวเนตรนภา ถวัลย์เสรี CEO กองทุนโลกศิวิไลซ์จังหวัดราชบุรี ประชุมสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เพื่อการพัฒนาต่อยอดปลาร้าปลอดสาร และการเปิดสมาร์การ์ดชุมชน ปรับคุณภาพชีวิตแบบกองทุนโลกศิวิไลซ์ ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการบริหาร ได้แก่นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการยาวชนรุ่นใหม่ 15ท่าน เมื่อ25/1/60 เวลา19.30 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด 63ม.7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่ม
ผู้ประสบภัยท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี

            16มค60
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะที่ปรึกษา คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องหมู่ที่7ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลอุทกภัยหนักมาก มอบสื่งของและเงิน1,000 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยสมทบของพี่สละ นิรากรณ์ ประธานอสฝล.จากสระบุรี ขอขอบคุณด้วยครับ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะศตส.อสฝล.และอปพร.
ให้กำลังใจให้ความห่วงใยแด่พี่น้องครือข่ายทุ่งสง

      15-16มค60
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพศตส.ภาคประชาชน แห่งชาติ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี ที่ ประกอบด้วย เปรมชล ศรีธัญรัตน์ ประธานอาสาเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว อ.วิวิช นรดิน ศตส.กทม.เขตสามวา คุณกาญจน เก่งธัญกรรม รองประธานศตส.ภาค7 และคณะ 8ท่าน เยี่ยมพี่น้องเครือข่ายทุ่งสง นำโดยผอ.ประภาส ชูภักดี ประธานเครือข่ายศตส.จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.อุไรวรรณ คำนวนกิจ เลขานุการศตส.ทุ่งสง และพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ400ท่านให้การต้อนรับ แจกผ้าห่ม ข้าวสาร นมกล่อง และสิ่งของ พร้อมเงินช่วย 5.000บาท ให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ขอบคุณ ผอ.ประภาส ชูภักดี ดูแลเราอย่าดี นำกลองยาวมาต้อนรับ และพักค้างที่น้องใหม่อินน์รีสอร์ท ณ ศูนย์ดำรงธรรมทุ่งสง 15/1/60

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   นำหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ช่วยเหลือเครือข่ายหลังสวนจังหวัดชุมพร              วันที่14-15มค.60 
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะลงใต้ประกอบด้วยพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย กาญจนา เก่งธัญกรรม ธรรมนูญ อินฝัน สิรภัทร ว่องกุศลกิจ พร้อมกลุ่มสตรี และแม่บ้านตำบลกรับใหญ่ กลุ่มโรตารี่ลูกแก อปพร.ราชบุรี เปรมชล ศรีธัญรัตน์ วิวิช นรดิน ตัวแทนกทม. อสฝล.ราชบุรี ร่วม40คน รถ10คัน ช่วยน้ำท่วมหลังสวนจังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร และภาคประชาชนนำโดย แสงนภา สุทธิภาค ให้การต้อนรับ และแจกจ่ายหม้อ กะทะผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ท่านผู้ว่ากล่