1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 112  > >>

Aug 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Jul 18, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

แกนนำกลุ่มบทบาทสตรีอบต.กุดจิก
ศึกษาดูงานเข้มแข็ง  บ้านบ่อมะกรูด


        แกนนำสตรีนำโดยนายวีระศักดิ์ ศิลปะ รองนายกอบต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๘๐ท่าน มาศึกษาดูงานกองทุนพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับ และบรรยายความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเต็มอิ่ม เมื่อ 18 ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดินคลองหลวง
ศึกษาดูงานกองทุนแม่บ้านบ่อมะกรูด


          กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหลวงปทุมธานี 350ชีวิต นำโดยนายบุญเลิศ เนตรขำ ปลัดอาวุโส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ สุวรรณ ศรีนาค วินัย คงนะภา กฤตนัน-นัฐลียา อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย และนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมรภ.นครปฐม พร้อมชาวบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปอบอุ่น เมื่อ 14 ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของอผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื www.magrood.com รายงาน

วันแม่แห่งชาติ
บ้านบ่อมะกรูด

          วันแม่แห่งชาติกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

         นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นำถุงสิ่งของ10ชุด ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร้อยโทนพนนท์ ศรีอิ่ม นายทหารกองพลพัฒนาที่๑ นางสาวกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน สท.ภาวินี สามัคคี และคณะเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง คณะเจ้าหน่าที่ รพสต.บ้านเก่า รวมทั้งอสม.นำโดยนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานเยาวชนหมู่บ้าน นายกฤตนัน นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วย และ ผู้ยากไร้ จำนวน 10ชุด 10ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติปี 2560 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดจัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์รับวันแม่แห่งชาติ 2560

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพพัฒนาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านรับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2560

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้ปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปรับปรุงถนนรอบศรช.บ้านบ่อมะกรูด ปรับปรุงท่อระบายน้ำ การแปรรูปปลาร้าปลอดสารประชารัฐ ติดธงสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนารับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาราชินี 2560 โดยนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมรภ.นครปฐม เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด อปพร. และอสม.สำเร็จลงได้ด้วยดี บ้านบ่อมะกรูดขอขอบคุณทุกท่าน เมื่อ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ่อมะกรูด
รวมคนปลูกป่าโครงการ"ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว"

        รวมพล
        "ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว" โครงการประชารัฐราชบุรี

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และนายสุชาติ บัวบาง หัวหน้ารักษาป่ารบ.2 รบ.3 รบ.4 ปลูกป่า 65ไร่ ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในงานนี้ นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ ไลออนส์ขวัญเมือง สุรินทร์ บัวน้อย อาสาสาสมัครฝนหลวง พร้อมกับ นักศึกษามรภ.นครปฐม ร่วมปลูกป่าครั้งนี้ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ประชาคมประจำเดือนสิงหาคม 2560

           กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และศรช.บ้านบ่มะกรูด พร้อมกับผู้นำทุกกลุ่ม เปิดประชุมประจำเดือนสิงหาคม2560 โดยมีประชาคมร่วมกับ นักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และนักศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้กรรมการหมู่บ้านได้ตอบข้อซักถามบริบทชุมชนอย่างเต็มที่ เมื่อ 6 สิงหาคม 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ติ้นตันหลั่งน้ำตา
ช่วยชาวประชา"สกลนคร"

        ธัมมสัญญ์หลั่งน้ำตาช่วยชาวประชาสกลนคร

        4ส.ค.2560 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม และประธานศตส.แห่งชาติ นางนฤมล อาจหาญ พร้อมคณะนักศึกษา มรภ.นครปฐม นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จากนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่นพดล บัวพูลร.ท.นพนนท์ ศรีอิ่ม นางสาวกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ จำนวน 1คันรถ10ล้อ และ 2คันปิ๊คอัพ มอบให้ชาวบ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 250ครัวเรือน อย่างทั่วถึง บรรยากาศซาบซึ้งตื้นตันใจ ธัมมสัญญ์หลั่งน้ำตาต่อหน้าผู้ประสบภัย เดือดร้อนแสนสาหัส ขอขอบพระคุณ นายกกู้ตระกูล-สิรภัทร ว่องกุศลกิจ มอบรถ10ล้อ 1คัน รถปิ๊คอีพ1คันสนับสนุนงานช่วยเหลือครั้งนี้

           รายงานท่านนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม เพื่อทราบครับ

          กระผมได้นำข้าวสารอาหารแห้ง 250ชุด พร้อมเสื้อผ้า รวมแล้ว 1คันรถสิบล้อ 2คันรถกระบะ ช่วยผู้ประสบภัยตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยครับ โดยมอบโดยตรงให้กับชาวบ้าน 250ครัวเรือน โดยมีนายอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร รวมกับผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและรับมอบ 

สถานการณ์ระดับน้ำในตำบลท่าแร่หลายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ1เมตร ในส่วนที่ติดกับบึงหนองหาญ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ คาดว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำ อีก 7วันเหตุการณ์คงปรกติ กระผมขอรายงานผู้บริจาคร่วม
1.คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ 10,000บาท
2.นางนฤมล อาจหาญ 10,000บาท
3.นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ สนับสนุนรถขนถุงยังชีพ 2คัน สิบล้อ1คัน กระบะ 1คัน

ผู้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน ดังนี้
1.ผู้ใหญ่นพดล บัวพูล
2.ร.ท.นพนนท์ ศรีอิ่ม
3.คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์
4.นางนฤมล อาจหาญ
5.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จัดคณะ 16คน และนำสิ่งของมอบให้ผู้ประสบภัยจนเสร็จการ

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม
ประธานอาสาสมัครฝนหลวง และประธานอปพร.จ.ราชบุรี

กำนันอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ โทร.0613645545

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทีมต้อนรับนักศึกษาม.จอมบึง
ลงพื้นที่วิจัยปลาร้าปลอดสารเป็นเศรษกิจพอเพียง

      มาแล้วนักวิจัยมืออาชีพ 
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชน (ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด) ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิทยาการจัดการปี4 มาศึกษาการประยุกต์ใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่ความสำเร็จของบ้านบ่อมะกรูด 5ส.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดประธานฝนหลวงเยี่ยม
คณะทำงานฝ่ายทหาร

       อาสาฝนหลวงไม่ทอดทิ้งกัน ฝ่าฟันฝนฟ้าวิกฤติด้วยชีวิตเพื่อพ่อหลวง

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ทราบข่าว ร.ท.สุรศักดิ์ จันทร์ชุม คณะทำงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สายทหาร จากกองพันพัฒนาที่๑ค่ายบุรฉัตร บริจาคเลือดให้ศูนย์ร.พ.ราชบุรี ครั้งที่ 105 เกิดวูบเข้ารักษาตัวอยู่ห้อง 404 ชั้น 4 จึงร่วมกับ คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษา อสฝล.ฝนหลวงราชบุรี เข้าเยี่ยม เมื่อเวลา 12.00น.วันที่ 29ก.ค.60 เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใย และความเป็นตัวแทนผู้ช่วยงานพระบิดาฝนหลวงของเรา "ฝนหลวงจังหวัดราชบุรีขอทำความดีเพื่อพ่อหลวง" สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
กับวันพ่อแห่งชาติ๖๐

      วันพ่อแห่งชาติ2560

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รองพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย สุชาติ บัวบาง หน.รักษาป่ารบ.3 เสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก ปลัดชนัญชิดา พรมสุวรรณ์ นางสาวกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี นพรัตน์ จั่นสำอางค์ และชาวอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี และชาวบ้านยางหัก ต้อนรับ พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.พลพัฒนาที่๑ราชบุรี ประธานในพิธี จัดงานเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชการที่๑๐ โดยการปลูกป่าหญ้าแฝก ป่สยางนา และปล่อยปลามหากุศลวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ประธานมอบหมวกฝนหลวงภาคใต้ให้กับอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี เมื่อ 28 ก.ค.60 ณ อ่างเก็บน้ำไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอป้ากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงานศรช.บ้านบ่อมะกรูดต้อนรับนักศึกษาปีที่๓
การพัฒนาชุมชน ม.รภ.นครปฐม ชุดใหม่

       ด่วนพิเศษ กับพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ นักศึกษาการพัฒนาชุมชน รุ่นปีที่3 พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำนวน 10คน ลงพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบ้านบ่อมะกรูด มีกำหนด120วัน โดยมีการต้อนรับจากรุ่นพี่ปีสุดท้าย ม.ราชภัฏนครปฐมอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณ คุณกาญจนา พงษ์ไพบูลย์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อ 25 ก.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กราบขอบพระคุณดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
บินเหนือฟ้าประธานจุดศพคุณแม่จำปา อุ่มเอิบ

      ข่าวกราบขอบพระคุณ

     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมด้วย บุตร-ธิดา เขย สะใภ้ ของคุณแม่จำปา อุ่มเอิบ งานประชุมเพลิงคุณแม่จำปา อุ่มเอิบ อายุ77ปี เมื่อ 23/7/60 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม กทม. กราบขอบพระคุณท่าน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่เดินมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสกุล ยังมีตัวแทนฝนหลวงจังหวัดราชบุรีคือ ร.ท.สุรศักดิ์ จันทร์ชุม และส.ท.สมาน พรหมน้อย ขอบพระคุณหรีดท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อดีตรมช.มานิต นพอมรบดี อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี อดีตสส.บุญยิ่ง นิติกาฐจนา ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีมิตรผลเอฟซี นายกวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ท่านสว.เกชา ท่านสว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ครอบครัวตระกูลพงษ์ไพบูลย์ (เก่งธัญกรรม)ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข และความสำเร็จกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
บูรณาการสร้างความเข้มแข็งเชิงรุก

 

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ระดมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน นำนักศึกษาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏนครปฐม อบรมเรื่องการแปรรูปปลาร้าปลอดสาร การทำน้ำยาล้างจาน และการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ แต่ละเรื่องที่อบรมเป็นที่ชื่นชอบและชาวบ้านบ่อมะกรูดมีความต้องการเพื่อลดปัญหาความยากจน พร้อมปัญหายาเสพติด บ้านบ่อมะกรูดไม่มีหยุดนิ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ เมื่อ 14-18 ก.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดเคลื่อน
งานเสริมสร้างสุขภาพเยาวชนห่างยาเสพติด

           เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด จัดประชุมประจำเดือน โดยเดือนนี้ เชิญ นางสาวอรณี พรหมน้อย จากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย ในรูปแบบต่างๆ และการระวังป้องกัน เลิก ลด ละ ยาเสพติด เป็นไปตามแผนเฝ้าระวังในชุมชน มีนักศึกษาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏนครปฐมร่วมเป็นวิทยากรอย่างมีส่วนร่วมดียิ่ง เมือ 15 กค.60 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

อสม.บ้านบ่อมะกรูดออกรายการ
กับผวจ.ราชบุรีที่สวท.รบ. 1593

         บ้านบ่อมะกรูดวันนี้ กับภารกิจแห่งชาติที่ราชบุรี

         ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค กับ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ทั้งคู่เป็นอสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ได้รับเชิญจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี 1593Mz เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของอสม.ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขราชบุรี เมื่อ 12ก.ค.60 ณ รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สวท.ราชบุรี ขอขอบคุณผอ.ณิชารี ภควัตชัย ที่อำนวยการประสานงานเยาวชน อบต.เกาะสะท้อน นราธิวาส
ศึกษาดูงานยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด

 

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา ปราชญ์ชุมชน พร้อมชาวบ้านบ่อมะกรูด และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับ คณะศึกษาเยาวชนจากอบต.เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 50คน ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลเยาวชน และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยดูจากของจริงในสังคมปัจจุบัน ศรช.บ้านบ่อมะกรูดเรียงหน้าพูดจากวิทยากรชำนาญการ เมื่อ 12ก.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.comรายงาน

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ถวายเทียนจำนำพรรษา ตักบาตร ณวัดน้ำพุไชยสิทธิ์

         ศรช.บ้านบ่อมะกรูด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ฝนหลวงราชบุรี อปพร.จ.ราชบุรี แบ่งบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ทอดผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรและถวายสังฆทาน ให้กับทุกท่าน ณ วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ อ.เมืองราชบุรี วันที่ 9 ก.ค. 60 เพื่อเป็นสิริมงคลวันเข้าพรรษา สาธุ 


นักเรียนโรงรียนวัดบ่อมะกรูด  "ชนะเลิศ"
รับพระราชทานภาพวาดประมงน้อมเกล้า

          นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดโดยการนำของคุณครูสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์ รับพระราชทานชนะเลิศผลงานประกวดภาพวาดงานประมงน้อมเกล้า ถือเป็นพระกรุณาบ้านบ่อมะกรูดอย่างปลื้มปิติทั้งหมู่บ้าน

        4 กรกฏาคม 60 ด.ญ สุนิสา สมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดวาดภาพงานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29 และ ด.ญ เอมมิกา บุญสวัสดิ์ (น้องอองฟองต์) ได้รับรางวัลชมเชย รุ่น ป.1-3 ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิบบ้านบ่อมะกรูด