1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 107  > >>

Oct 18, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 30, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 15, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 5, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Aug 29, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Aug 26, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   ศึกษาปลูกสมุนไพรไทย
ขยายให้เกษตรกรเพิ่มรายได้แก่ชาวราชบุรี
         อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจจริญ สุทธินันท์ บุญมี  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ปรธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรราชบุรี  ดร.ณัฐวดี เศรษฐวิกรานต์ อาจารย์ มรภ.พิษณุโลก อ.อนันต์ ห่อทองคำ เดินทางเข้าสัมมนาเรียนรู้สมุนไพรไทยของสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย มาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร สมัครเป็นลูกศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านสามารถเรียนได้สบายมาก. อย่างน้อยก็ดูแลตนเอง สุขภาพชุมชน และครอบครัวปลูกสมุนไพร พร้อมเตรียมทำสัญญาส่งสริมเกษตรกรกับบริษัทเอกชนในการรับซื้อสมุนไพรไทย เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประทศไทย ๖๗/๑ ถนนพหลโยธิน กทม.

พสกนิกรบ้านบ่อมะกรูดและกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พร้อม  ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ส่งสเด็จสวรรคาลัย15 ตุลาคม2559
ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชาวบ้านบ่อมะกรูด และ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ถวายภัตตราหารเพลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ

นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในนามประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง นายสาสนี สีลาเขต วิศวกรกาญจนา เก่งธัญกรรม นายธรรมนูญ อินทร์ฝัน นายสมาน พรหมน้อย นางสิริลักษณ์ เจริญผล นางดวงสมร พฤฒฑิกุล นางสาวภาวิณี สามัคคี นายเสกสรรค์ มุกดา นายพิทยา สันติภูมิโพธา นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางนฤมล ไชยโสตร นางสาวรุ้งเพ็ชร ด่านน้อย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นายจรัญ เกาสังข์ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั้นสำอางค์ และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จัดพิธีถวายภัตตราหารเพล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นการถวายความอาลัย ในการสวรรคตเมื่อ13ตุลาคม2559 ชาวบ้านบ่อมะกรูด และ อาสาสมัครฝนหลวงแห่งชาติ ร่วมน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และยังสร้างรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีเท่าองค์จริงอีก๑องค์ ขอบคุณสำนักข่าวไทยรัฐ สำนักข่าวช่อง7 สำนักข่าวมติชน สำนักข่าวช่อง9 สำนักข่าวไทย และสมาคมนักข่าวจังหวัดราชบุรี


ราชบุรี – คณะอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบิดาฝนหลวง
คณะอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ พระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย
( 15 ต.ค. 59 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงบ้านบ่อมะกรูด เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นนักวิจัยที่คิดค้น และพัฒนาศึกษาในด้านต่าง ๆ ช่วยเหลือราษฎรพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาประมาณ 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุลเพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา การแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในการทรงคิดดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามแล้งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทางเกษตรกรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆให้รอดพ้นภัย
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิม ประธานฝนหลวงจังหวัด เปิดเผยว่า อาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ หลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำการเกษตร อาสาสมัครฝนหลวงที่ได้ฝึกอบรมและไปประจำแต่ละตำบลของอำเภอต่างๆ จะรายงานสภาพอากาศและปัญหาเข้าไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ที่มีที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่ทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และเข้าปฏิบัติการทำฝนหลวงแก้ไขปัญหา เติมแหล่งน้ำทำให้พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้งด้วยพระบารมี 
/////////////////////////////////////////////////
พันธุ์ - จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี – ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำนักรียนโรงเรียนกรับใหญ่พิทยาคมจำนวน ๘๐ คน
ถวายการไว้อาลัยสุดซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ


            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนกรับใหญ่วิทยา จำนวน 80คน แสดงการอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ได้ศึกษาห้องทรงงาน การปฏิบัติการฝนหลวงแห่งชาติ ในพระปรีาสามารถช่วยเหลือพสกนิกรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ขอขอบคุณฝ่ายประสานงานฝนหลวงบ้านโป่ง คุณจิตติมา ศุภมงคล และคุณนฤมล ไชยโสตร วันที่ 14ต.ค.59 ณ สนามบินบ่อฝ้าย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอโพธาราม
ประชุมประจำเดือนขับเคลื่อน ชุมชนเข้มแข็ง


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และประธานอำเภอโพธาราม เปิดประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม ในการเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการต่อยอดกองทุน กิจกรรมเชื่อมต่อระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดราชบุรี เมื่อ 13ต.ค.59 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งช่าติรายงาน

ผวจ.สุทธินันท์ บุญมี    นำครือข่าย
ต้อนรับธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และคณะ


เรียนสมาชิกทุกท่านครับ

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.อนันต์ ห่อทองคำ และคุณไชยวิทย์ บัวงาม เดินทางกลับจากขอนแก่น มาถึง ราชบุรีโดยสวัสดิภาพแล้ว จากการไปดูงานเกษตรพอเพียง และการปลูกสมุนไพร การกักเก็บน้ำแบบผสมผสาน อย่างเต็มอิ่ม พร้อมนำมาใช้ในพื้นที่ราชบุรี ต้องขอขอบคุณ ท่านสุทธินันท์ บุญมี อดีตผวจ.อำนาจเจริญ และ ดร.ณัฐวดี เศรษฐวิกรานต์ และเครือข่ายสมุนไพรไทย อ.อนันต์ ห่อทองคำ ที่ต้อนรับ และเลี้ยงรับรองคณะอสฝล.จ.ราชบุรี อย่างดียิ่ง เมื่อ 10ตุลาคม2559 ณ 199 บ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   ต้อนรับ  คณะ
ศึกษาดูงานเขตลาดพร้าว๑๐๐คน


กองทัพแกนนำเขตลาดพร้าว ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด และการปฏิบัติการฝนหลวงแห่งชาติ

       นางสุวรรณ ศิริมุจรินทร์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตลาดพร้าว กทม. นำแกนนำชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 100ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำแกนนำหมู่บ้านบ่อมะกรูด ดาหน้าบรรยายความสำเร็จของชุมชน การดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง การบริหารงานศูนย์ประสานงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เมื่อ 27ก.ย.59 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ นำทัพ
อสฝล.ปล่อยปลา ๓แสน

 

        ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี โดย นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในนามประธานที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายชลประธานราชบุรี นายสุชาติ บัวบาง หน.ป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม อกม.ราชบุรี นางสิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษา ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผญบ.ม.5น.ยางหัก นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผช.ผญบ.ม.5ต.ยางหักนายก อบต อ่างหิน นาย สุวัฒน์ ชลธารานที นายก อบต น้ำพุ นายไพฑูรย์ ปัตนา ผอ. เวสหรัฐ โสภณดิเรกรัตน์ กรมทรัพยากรน้ำภาค7 นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก รองนายกเชาว์ อาจหาญ รองนายกต้อม ผอ.อุทยานไทยประจัน รองนายกอบต.อ่างหิน รองนายกอบต.น้ำพุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3จุด คือปล่อยปลาจุดแรกที่อ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง คนร่วมประมาณ 300คน จุดที่2 อ่างเก็บน้ำไทยประจันเฉลิมพระเกียรติมีผู้เข้าร่วม 250คน และจุดที่3 อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ต.หนองพันจันทร์ ผู้เข้าร่วม 200คน ปล่อยปลาเพื่อเป็นห่วงโซ่อาหาร ฝนหลวงจัดการเรื่องน้ำเสร็จ ก็จัดการเรื่องปล่อยปลาทันที เมื่อ 26 ก.ย.59

ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว
ธัมมสัญญ์นำทัพ๕๐๐ปลูกที่ท่าเคย


14ก.ย.59 เวลา 9.00 น.ณ อ่างเก็บน้ำชัชป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี ร่วมกับ นายกมนัส ศิริจรรยาพงศ์ นายกอบต.ท่าเคย นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3 นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม อกม.ราชบุรี นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ร.ท.นพนนท์ ศรีอิ่ม นายทหารสวนผึ้ง ร.ท.สุรศักดิ์ จันทร์ชุ่ม นายทหารปากท่อ นายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล.บ้านคา นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง อสฝล.หนองพันจันทร์ และผอ.สัมพันธ์ การชนไชย นำทัพชาวท่าเคยปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 500ท่าน โดยเชิญ พลตรี ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษาผบ.กองพลพัฒนาที่๑ เป็นประธานอย่างสมเกียรติ และเสริมผืนป่าท่าเคยให้ชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ ในโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

วิสาหกิจชุมชน  ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด
ถูกนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสนทำวิจัย


วันนี้ที่บ้านบ่อมะกรูด 9/9/59

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จำนวน 10คน มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านชุมชนเข้มแข็ง ด้านอาชีพวิสาหกิจชุมชน การช่วยเหลือสังคมส่วนรวม การแก้ไขภัยแล้ง การจัดการน้ำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด บรรยายสรุป และยังทำการถ่ายทำนำเสนอด้วย ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
รายชื่อนักศึกษา
-สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
-ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

นภศร เหล่าบรรเจิดสุข
รวิกานต์ น้อมระวี
ลภัสรดา อำพรรณ
สุมิตตา ฉิมพาลี
จิตรานุช กาญจนโกมล 
ธนพร จิระรัตนวรรณะ
ทัศนียา ครุเสนีย์ 
กนกวรรณ วุฒามนตรี
สำนักข่าว สื่อชุมชนแห่งชาติ 
 รายงาน

ธัมมสัญญ์นำทัพฝนหลวงราชบุรี
เจ้าภาพศพ คุณพ่อนิล มณีโชติ


ฝนหลวงราชบุรีเต็มอัตราศึกเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อนิล มณีโชติ คืนนี้

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ท่านณรงค์ คลองชนม์ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และทีมที่ปรึกษาประกอบด้วย คุณดวงนวล ขณะรัตน์ อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ดีเจสิริลักษณ์ เจริญผล อ.วงเดือน ยะปัญญา อดีต ส.ว. เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ท่านวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม อาสาสมัครเกษตรจังหวัดราชบุรี คณะอสฝล.ประกอบด้วย ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผูช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นายศรคีรี บัวแจ้ง นายจรัญ เกาสังข์ ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง พร้อมทั้งอสฝล.ราชบุรี อกม.ราชบุรี เต็มอัตราศึก ไว้อาลัย และประกอบการทำพิธีคารวะศพคุณพ่อนิล มณีโชติ อย่างสมเกียรติ เมิ่อ 8ก.ย.59 ณ บ้านม.4ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี

อปพร.ราชบุรี๕๐
ซ้อมแผนน้ำท่วม

            ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพอปพร.50นาย ประกอบด้วย นายวิไล วงษ์ประเสริฐ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นายศรคีรี บัวแจ้ง นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง นางณัฐนา กลิ่นสุข นายอำนาจ แสวงทอง พร้อมเรือเล็ก 3.5แรง6ลำ เรือเร็วท้องแบน 3ลำปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกรณีอุทกภัยขนาดใหญ่ พร้อมการอพยพประชาชน โดยนายเวโรจน์ สายทองแท้ ปภ.จ.ราชบุรี ประธานเปิด-ปิดคือปลัดจังหวัดราชบุรี เมื่อ 1ก.ย.59 ณ ท่าน้ำวัดสร้อยฟ้า และท่าน้ำวัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขอบคุณ สรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.กาญจนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำปั่นในนามโรตารี่ลูกแก


รวมพลังปลูกป่าพะยูง
ที่หมู่บ้าน วังปลาช่อน


   นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงราชบุรี ไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอกม.ราชบุรี เมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม จากศตส.ภาคประชาชนภาค7 ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ นายกเสน่ห์ แคนเพ็ชร นพรัตน์ จั่นสำอางค์ พร้อม อสฝล.และอปพร.ราชบุรี ร่วมปลูกป่ากับช่อง7สีและกรมป่าไม้ ในโครงการ 7สีปันรักคืนผืนป่าสู่ผืนดิน มีดารานักแสดงและชาวบ้านตำบลยางหักระดับ1,000คนร่วมงาน เมิ่อ 27ส.ค.59 ณ บ้านวังปลาช่อน น.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน


ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๐๐ ชีวิต ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

ที่บ้านบ่อมะกรูดวันนี้ 26/8/59

         เวลา 14.00น. ผอ.ณัฐกมล การะเกตุ ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา นำเจ้าหน้าที่ 100ท่าน มาศึกษางานบ้านบ่อมะกรูด ดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนแม่ของแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชน การทำฝนหลวง การปลูกป่า การแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.ราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และแกนนำชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเต็มอิ่ม ณ ศูนย์ประสานงานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 63 ม.7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพ อสฝล.จ.ราชบุรี
และเเครือข่ายสภาเกษตรปลูกป่ที่วัดเพลง

ฝนหลวงจังหวัดราชบุรีระดมปลูกป่าโครงการ
"ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"

       นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอวัดเพลง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อสฝล.จ.ราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานอสฝล.จ.ราชบุรี นางสิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี นายไชวิทย์ บัวงาม ประธานอกม.จ.ราชบุรี นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานเกษตรจ.ราชบุรี นายไพโรจน์ พจนารถ อาสาเกษตรวัดเพลง สจ.สุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ กำนันโชติวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ นายกอบต.เกาะศาลพระ นายถาวร ทาบโลหะ เกษตรอำเภอวัดเพลง นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการฝนหลวงราชบุรี นายปอ ดีบุตร สภาเกษตร นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ ชาวบ้านเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ร่วมปลูกป่าโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่านำพาราชบุรีเขียว"ครั้งที่3 โดยการสนับสนุนกล้าพันธุ์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี และ นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3พุยาง โดยปลูกป่าเต็มเนื้อที่วัดเกาะศาลพระ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญอบต.สระแก้ว กำแพงพชร
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


            นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกอบต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.แกนนำชุมชน 60ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ให้การต้อนรับ บรรยายเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฝนหลวง การแก้ไขภัยแล้ง ยาเสพติด อปพร.และการบริหารการจัดการชุมชน เมื่อ 25สิงหาคม2559 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

เยาวชนอบต.บางขนุน๑๓๐ชีวิต
ศึกษาดูงานเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด


       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผญบ.ดีเด่น อ.วินัย คงนะภา หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชน ต้อนรับ นายกปิยะ อ้นบุตร นายกอบต.บางขนุน จังหวัดนนทบุรี และคณะ 130ท่าน มีเยาวชน และแกนนำ มาศึกษาดูงาน แบ่งกลุ่มตัวชี้วัด ปัญหาชุมชน ชักชวนคนทำดี มีทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยาเสพติด อย่างเข้มข้น เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน


แกนนำ ปากพนัง ครึ่งร้อย
ศีกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
             ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี58 อ.วินัย คงนะภา และอสม.ดีเด่น หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพนัง จำนวน 50ท่าน นำโดย ผอ.นงเยาว์ แม่นสกูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทม.ปากพนัง เรื่องการจัดการชุมชนเข้มแข็ง วันสะต๊อพเซอร์วิส การทำฝนหลวง การแก้ไขภัยแล้งจังหวัดราชบุรี และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สภาองค์กรชุมชน และการไถ่ชีวิตโคกระบือ เมื่อ 23สิงหาคม2559ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน