1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagroodLC@gmail.com ไลน์ 094-4535950
       
Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นาย ณฐพล อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.094-4535950 และ 064-6987871

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
นาย ณฐพล อุ่มเอิบ บรรณาธิการ


ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 094-4535950

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ


             ทรงเป็นแบบฉบับในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงอบรมดูแลในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย กิริยามารยาท และการรู้จักหน้าที่ของตน จนพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่ละพระองค์เจริญพระชนม์เติบใหญ่ ทรงสำเร็จการศึกษา และทรงรับราชการในหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติพระราชกิจและพระภาระหน้าที่ และยังถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททุกพระองค์

บ้านบ่อมะกรูด ร่วมฝนหลวงปลูกป่า
ศาสตร์พระราชา นำพาราชบุรีเขียว

       ศาสตร์พระราชากับการปลูกป่าของฝนหลวง

     ณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอส.ฝนหลวงจ.รบ.และ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำชาวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นายวีรัส ประเสรษฐโฐ รองผวจ.ราชบุรี นายปนิธิ เสมอวงค์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีรพล สุดชาฎา ผอ.ใศนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ตัวแทนโครงการชลประทานราชบุรี นายสุชาติบัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3 นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย รองประธานฯ ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษา ศรคีรี บัวแจ้ง สิรภัทร ว่องกุศลกิจ สุรินทร์ บัวน้อย ณัฐนา ศรีขวัญ อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ชนาธิป ชูชัยโชติช่วง นพรัตน์ จั่นสำอางค์ สุรินทร์ บัวน้อย เคลื่อนทัพอาสาสมัครฝนหลวง และอาสาสมัครอปพร.ปลูกป่าไม้ยืนต้นตามศาสตร์พระราชาฝนหลวงสำเร็จแล้ววันนี้ 30ไร่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

กรม
อุตุนิยมวิทยา
เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด

           อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ เกษตรกรบ้านบ่อมะกรูด รับการตรวจเยี่ยม การส่งเสริมด้านข่าวสาร พร้อมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาเรียนรู้ทุกมิติ และศึกษาการเกษตรบ้านบ่อมะกรูด มีนายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำตรวจเยี่ยม คณะกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย
1.น.ส.โสธรัตน์ อินสว่าง นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
2.นายเทวินทร์ โจมทา นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
3.นายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
4.น.ส.อภันตรี ยุทธพันธ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ
5.ผอ.เชิดศักดิ์ ม่วงคุ้ม ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
6. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
7.อ.ธัญญาภรณ์ ศรีศักดา
9.อ.นฤมล อาจหาญ พร้อมอสฝล.จ.ราชบุรี และเกษตรกรชาวบ้านบ่อมะกรูด ให้การต้อนรับและเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ 8 ส.ค.61 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.โคกตะบอง

          ประกาศสงครามยาเสพติดร่วมกับอบต.โคกตะบอง แบบสงครามเก้าทัพที่เมืองกาญจน์

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยณฐพล อุ่มเอิบ พร้อมทีมงานเยาวชนประกอบด้วย กฤตนัน อุ่มเอิบ อรณี พรหมน้อย นัฐลียา อุ่มเอิบ และ ชยกร-มุกตาภา แฉล้มนงนุช จัดเวทีต้อนรับครอบครัวพ่อแม่ลูกจาก อบต.โคกตะบอง ท่ามะกา นำโดย ด.ต.สุชาติ นุชนุ่ม นายกอบต.โคกตะบอง และเวทีเรียนรู้เยาวชน4กลุ่ม พร้อมการบรรยายสุขภาพสมุนไพรจากไลฟ์กรุ๊ป สนุก ได้ครอบครัวอบอุ่น เวทีนี้ประมาณ 100คน เมื่อ 5ส.ค.61ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
เจ้าภาพอบรมรุ่นพิเศษ

       นายปนิธิ เสมอวงศ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานการอบรมอาสาสมัครฝนหลวงรุ่นพิเศษ นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฯ นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการนายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล.เกษตรแปลงใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะอาสาสมัครฝนหลวง 3ภาค คือภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่เดินทางมาอบรมภาคพิเศษ ในการนี้ นายณฐพล อุ่มเอิบ ได้บรรยายพิเศษให้กับคณะอบรมอย่างมีประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เมื่อ 2 ส.ค.61 ณ เรือนสำราญรีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

ศาสตร์พระราชาฝนหลวงปลูกป่า
ตันไม้ยินต้น ณ วัดถ้าสองโตทอง

          นายปนิธิ เสมอวงศ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานการปลูกป่าไม้ยืนต้นตามศาสตร์พระราชา โดยผู้ดำเนินการประกอบด้วย นายวีระพล สุดชาฎา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ้ย รองประธาน นายสมาน พรหมน้อย อสฝล.อ.จอมบึง นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันและรักษาป่า รบ.3 (พุยาง) พร้อมผู้ช่วย นางสาวกชพร มณีเนตร และ นางสาวสมถวิล แช่มสะอาด ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่เกรียงศักดิ์ รับศิริ พร้อม หน.ประดุง จิตระออน หน.สวนรุกชาติถ้ำจอมพล โดยการสนับสนุนของ พระครูภาวนา (หลวงพ่อกุ้ยไฮ้) วัดุถ้ำสิงโตทอง มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 600คน ปลูกป่า 30 ไร่เสร็จสมบูรณ์ และปล่อยปลา27,000ตัว เมื่อ 20 ก.ค.61 ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ท่านพิธีกรกิตติมศักดิ์ พันเอกนิคม อินทร์เพ็ชร และท่านฤกษ์ชัย เพ็ชรคง

ขอบคุณ ดร.สาคร ช่วยดำรงค์ และคณะครู-นัดเรียน โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา ผู้ประสานงานการข่าว นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย น้ำดื่มจาก อกม.ฉิม สวนผึ้งบ้านบ่อมะกรูดรวมพลังเครือข่าย๒๐๐
นั่งอธิษฐานจิตส่งพลังให้นักกีฬาหมู่ป่า

 
     บ้านบ่อมะกรูด ระดมเครือข่ายอธิษฐานจิต เพื่อสร้างปาฏิหารย์ช่วยนักกีฬาหมูป่า๑๓ชีวิต ที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ให้กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย
     นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย คงนะภา 
นายปรีชา ชูชื่น นายพ้นธ์-นางจรรยา แก้วนุ๊ย นางวัชรีพร อุ่มเอิบ นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ จัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พัฒนากรอำเภอโพธาราม อปพร.จ.ราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ พร้อมแกนนำชุมชนคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 200ท่าน ทำพิธีส่งพลังใจ กำลังใจ ให้กับนักกีฬาทีมหมูป่า ที่ติดในถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้นักกีฬาและโค๊ชจงปลอดภัย และกลับสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่น ทำพิธีร่วมกันเมื่อ 29 มิถุนายน 2561(ขอบคุณ พันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย สำนักข่าวช่อง 9 สำนักข่าวไทย และนสพ.มติชน ที่เดินทางมาถ่ายทำข่าวชุมชน) สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

อบต.คลองสาม ปทุมธานี
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

      ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ขอขอบคุณ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและยาเสพติด เนื่องจากเป็นคณะนิติบุคคลที่จะต้องนำข้อมูลและการเรียนรู้แก้ไขในชุมชนคนคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน)

อบต.บ้านเกาะรวมพล
เยี่ยมหมู่บ้านบ่อมะกรูด

            กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดนำโดยนายณฐพล อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายวินัย คงนะภา และนางวัชรีพร อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย นายสมบุญ อิ่มสุวรรณ นายกอบต.เรื่องยาเสพติด เรื่อ งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรื่องชุมชนเข้มแข็ง ดูประสบการณ์นำคนเป็นหลายร้อยเข้าสู่กระบวนการบำบัด การแก้ไขความยากจน และการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อ 27มิ.ย.61 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน)

ณฐพล อุ่มเอิบ ร่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทย/มาเลเซีย


        บ้านบ่อมะกรูด โดยนายณฐพล อุ่มเอิบ ได้รับเกียรติร่วมเวทีโฟกัสกรุ๊ป โครงการวิจัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทย และมาเลเซีย ของ ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ประจำภาควิชาโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อ 26 มิถุนายน2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซีตี้ รายละเอียดสำคัญๆติดตามใน www.magrood.com

ณฐพล อุ่มเอิบ     ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
นำกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามร่วมงานจังหวัดราชบุรี

      กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามร่วมงานวันต้านยาเสพติดที่อาคารราชบุรีเกมส์ โดยนายณฐพล (ธัมมสัญญ์)อุ่มเอิบ นำทัพประกอบด้วย 
นายปรีชา ชูชื่น
นายสันต์ บัวโรยวิถึ
นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
นางกรรณิกา ณ บางช้าง
นายมณเฑียร สุขอร่าม
นางสาวเมฑกา วงษ์วานิช
นางวัชรีพร อุ่มเอิบ
นายกฤตนัน อุ่มเอิบ
นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ
นายปรีชา ฉัตรจินดา
นายสมชาย ทรัพย์อยู่
นายทวีพงศ์ ชานาง
นายชยกร แฉล้มนงนุช
นางมุกตาภา แฉล้มนงนุชและ นายวินัย คงนะภา เป็นการเข้าร่วมอย่างสมศักดิ์ศรีกองทุนแม่ของแผ่นดินปฏิบัติการพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด โดยมีผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน 26มิ.ย.61 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเกมส์

ฝนหลวงราชบุรีผงาดฟ้า
ครวจสอบพื้นที่แก้ภัยแล้ง

สรุปข่าวประจำวันอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 20มิ.ย.61

         นายวีระพล สุดชาฎา ผอ.ศปต.และคณะประกอบด้วยคุณแทนไทร์ พลหาญ เลขานุการเมย์ ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้ นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่ารบ.3 นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจ.ราชบุรี นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย นายสุจินต์ นฤภัย นายศรคีรี บัวแจ้ง ผู้ใหญ่สมาน พรหมน้อย นายสมชาย ทรัพย์อยู่ นายปรีชา ฉัตรจินดา และนายนพรัตน์ จั่นสำอางค์อสฝล.จ.ราชบุรี รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานที่ผ่านมาและที่กำลังปฏิบัติ โดยมีมังกร๑ สรุปสุดท้าย พร้อมกับมอบผลไม้เป็นที่ระลึกให้กับ ผอ.ศปต.คนใหม่ ณ สำนักงานชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ขอขอบพระคุณ ท่านจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ ที่สนับสนุนสถานที่ เครื่องดื่ม)


ศรช.บ้านบ่อทะกรูดสนับสนุน
เกษครกรขายกุ้งขาว/สับปะรด

             ว้นนี้ ทุกท่านรวมพลังกันหน่อยครับ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ได้รับการประสานจาก ผวจ.ราชบุรี จาก กษ.รบ.ท่านผอ.เทวินทร์ นรินทร์ และประมงจังหวัดราชบุรี จะนำกุ้งขาวมาขายราคาถูก และ จะนำสับปะรด หวานฉ่ำมาขาย เพื่อช่วยเกษตรกร ในเวลาที่ราคาตกต่ำ ที่จวนผวจ.ราชบุรีหลังเก่าริมน้ำ ในส่วนของผมจะนำทัพอาสาสมัครฝนหลวง กองทุนแม่ของแผ่นดิน อปพร.ไปช่วยซื้อ และนำไปขายช่วยเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน ในวันที่ 16-17 มิ.ย.61 (อย่าลืมพบกันนะครับ)

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
รับการศึกษาดูงานอบต.แพรกษาใหม่


        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ ดูงานชุมชนเข้มแข็ง ยาเสพติด ฝนหลวง และอปพร.เมื่อ 10 มิ.ย.61 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ทอดผ้าป่าและถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์

             วันนี้ 27 พ.ค.61 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และตระกูล"อุ่มเอิบ" พร้อม จีรวรรณ เกตุเตียน ไปทอดผ้าป่า ถวายภัตตราหารเพลพระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามราชบุรี เขตตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม มีพระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิโก รับถวายผ้าป่า ขอแบ่งบุญมหากุศลนี้ แด่สมาชิกทุกๆท่าน บุญนี้ บุญมั่น บุญสด บุญคง บุญโต บุญคูณ บุญเงิน บุญรวย บุญพ่อคล้าย บุญปู่ทวด ด้วยความสุขกับหลวงพ่อสำเร็จด้วยเทอญ

เยาวชนเอชียรวมพล
เรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด

       ข่าวดังระดับเอเชียแปซิฟิค

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการพิจารณาจากโครงการ Asia Pacific Youth Exchange(APYE)เพื่อเยาวชนจากเอเชียแปซิฟิค 34คน ลงพื้นที่ร่วมสร้างเป้าหมายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustianable Development Goals)
1.พัฒนาความเป็นผู้นำ
2.เรียนรู้วิถึชีวิตชุมชน
3.นำข้อมูลเสนอผู้ใหญ่ใน UN ภาครัฐ ภาคเอกชน
ทั้ง 3ข้อมูลหลักนี้ เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิค 34คน จะลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด ร่วมก้บ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และแกนนำชุมชน จะเรื่มลงพื้นที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com กฤตนัน อุ่มเอิบ ผช.บรรณาธิการ รายงานสดจากบ้านบ่อมะกรูด

 

บ้านบ่อมะกรูดกับเครือข่าย
ภาคประชาชนคนสร้างอาชีพ

      บ้านบ่อมะกรูด กับภาพชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับสังคม ต้องอยู่เพื่อรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ เราต้องฝ่าอุปสรรคปัญหาในทุกๆนาทีนี้ให้ได้ เพราะนายคือยอดคนสองแผ่นดิน

รวมพลคนเครือข่าย
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

       สวัสดีครับ พี่ๆน้องๆและสมาชิกทุกๆท่าน 
ก็คิดถึงเหมือนเดิม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงขวนขวายหากองทุนอาสาสมัครอยู่ คาดว่าถ้าได้สักห้าแสนบาท ก็จะออกเยี่ยมเครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาชน ช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองมาก จึงต้องรัดเข็มขัด และขยันให้มากขึ้น ผมทำด้านสมุนไพร เช่นกาแฟ ของใช้ในครัวเรือนครับ เป็นการทำงานหาเงินเข้าเครือข่ายครั้งแรก อาจจะขลุกขลักบ้าง แต่ก็สุขใจที่หากำลังทุนทรัพย์การทำงานเอง ตอนแรกๆก็อายครับ แต่เห็นเครือข่ายเราจะลำบากลง จึงชักชวนกันลงมือทำ ใกล้สำเร็จแล้วครับ ขอขอบคุณทุกแรงใจที่ให้มาโดยตลอด ผมและเครือข่ายจะไม่มีว้นลืม

มังกร๑
089-2350663

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับส่วนราชการ
บินหนือฟ้าท้ามัจจุราชตรวจการเกษตร


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายนวพจน์ ปานโต ผู้ประสานงานการเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายเทวินทร์ นรินทร์ หน.กษ.รบ. นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3(พุยาง)นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ชัย นามศร นายช่างชลประทานราชบุรี นางสาวกชพร มณีเนตร ผช.หน.รักษาป่ารบ.3 และนายกฤตนัน อุ่มเอิบ ผช.บรรณาธิการ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตร อ่างเก็บน้ำ ผืนเกษตรแปลงใหญ่ สำรวจป่าไม้ และชาวเกษตรราชบุรี พร้อมเตรียมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ผลการปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชื่นชอบในเกณฑ์ดีมาก เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการใช้น้ำในทุกพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน)

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน
เปิดโรงทาน ณ วัดอโศการามจ.สมุทรปราการ


        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธาน ร่วมกับ คุณโอฬาร-จินตนา แฉล้มนงนุช มาร่วมพิธีบวชพราห์มที่วัดอโศการาม(ท่านพ่อลี) สมุทรปราการ และร่วมเปิดโรงทานเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ขออุทิศผลบุญมายังเพื่อนๆของข้าพเจ้า มายังบิดา-มารดา เจ้ากรรม นายเวร เจ้าทุกข์ เจ้าโศก เจ้าโรค เจ้าภัย เพื่อความสุข ความสำเร็จ ทั่วกาลนานเทอญ เมื่อ 25 เม.ย.61 สาธุ สาธุ สาธุ

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง
ร่วมกับพระวิสุทธิ์ วิสุทธิโกรับบิณฑบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน


        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา และ สุมาลัย สันติภูมิโพธา จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 61สามเณร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม ซึ่งมี พระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิโก เป็นผู้ดูแล ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อองค์กรกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในเทศกาลวันสงกรานต์2561

เปิดบูธวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสาร
บ้านบ่อมะกรูดเปิดจำหน่ายศูนย์ราชการ

        วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สร้างสีสันงานวิถีเกษตรทวาราวดี2561 ณ ศูนย์ราชการ กทม. นำปลาร้าปลอดสาร กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง 28-30 มี.ค.61 ขอขอบคุณเกษตรจังหวัดราชบุรี เกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนหมู่บ้ารราตลอดมากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
เปิดปฏิบัติธรรมนังวิปัสสนา-กรรมฐาน

    วันที่ 17 มีนาคม 2561เวลา18.30 น.

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ พระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิโก จัดอบรมธรรมะ การสวดมนต์พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน และการแผ่เมตตา ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในนามของชาวบ้านบ่อมะกรูด ขออนุโมทนาบุญมายังทุกๆท่านด้วยความเคารพ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ผู้ประสานงานญาติธรรมประจำศูนย์ฯ โทร.089-2350663กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ไถ่ชีวิตโคท้องถวายเป็นพระราชกุศล

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด จัดพิธีไถ่ชิวิตโค-กระบือ 3ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเทศกาลวันมาฆะบูชา โดยไถ่ชีวิตโคท้อง และแม่โค รวม 3ชีวิต ถวายสังฆทาน สวดพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตน