1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 108  > >>

Jan 9, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 16, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 16, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่ม
ผู้ประสบภัยท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี

            16มค60
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะที่ปรึกษา คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องหมู่ที่7ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลอุทกภัยหนักมาก มอบสื่งของและเงิน1,000 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยสมทบของพี่สละ นิรากรณ์ ประธานอสฝล.จากสระบุรี ขอขอบคุณด้วยครับ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะศตส.อสฝล.และอปพร.
ให้กำลังใจให้ความห่วงใยแด่พี่น้องครือข่ายทุ่งสง

      15-16มค60
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพศตส.ภาคประชาชน แห่งชาติ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี ที่ ประกอบด้วย เปรมชล ศรีธัญรัตน์ ประธานอาสาเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว อ.วิวิช นรดิน ศตส.กทม.เขตสามวา คุณกาญจน เก่งธัญกรรม รองประธานศตส.ภาค7 และคณะ 8ท่าน เยี่ยมพี่น้องเครือข่ายทุ่งสง นำโดยผอ.ประภาส ชูภักดี ประธานเครือข่ายศตส.จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.อุไรวรรณ คำนวนกิจ เลขานุการศตส.ทุ่งสง และพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ400ท่านให้การต้อนรับ แจกผ้าห่ม ข้าวสาร นมกล่อง และสิ่งของ พร้อมเงินช่วย 5.000บาท ให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ขอบคุณ ผอ.ประภาส ชูภักดี ดูแลเราอย่าดี นำกลองยาวมาต้อนรับ และพักค้างที่น้องใหม่อินน์รีสอร์ท ณ ศูนย์ดำรงธรรมทุ่งสง 15/1/60

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   นำหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ช่วยเหลือเครือข่ายหลังสวนจังหวัดชุมพร              วันที่14-15มค.60 
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำคณะลงใต้ประกอบด้วยพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย กาญจนา เก่งธัญกรรม ธรรมนูญ อินฝัน สิรภัทร ว่องกุศลกิจ พร้อมกลุ่มสตรี และแม่บ้านตำบลกรับใหญ่ กลุ่มโรตารี่ลูกแก อปพร.ราชบุรี เปรมชล ศรีธัญรัตน์ วิวิช นรดิน ตัวแทนกทม. อสฝล.ราชบุรี ร่วม40คน รถ10คัน ช่วยน้ำท่วมหลังสวนจังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร และภาคประชาชนนำโดย แสงนภา สุทธิภาค ให้การต้อนรับ และแจกจ่ายหม้อ กะทะผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ท่านผู้ว่ากล่าวขอบคุณ ในการช่วยครั้งนี้ สิรภัทร และนายกกู้ตระกูล นำแม่บ้านตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เร็วช่วยแจกจ่ายทั้งตำบลและมอบเงิน8.000บาท คุณธรรมนูญ อินฝัน มอบหม้อและกะทะ 1ชุด 24โหล 24.000บาท คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม มอบเงิน 5,000บาท จากสว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ เปรมชล ศรีธัญรัตน์ มอบพระฉายาลักษณ์10 งานนี้ ธัมมสัญญ์ และทีมงานทุกคนปลาบปลื้มใจได้มาช่วยพี่น้องชาวใต้ ที่ตำบลพ้อแดงหลังสวนชุมพร


อส.ฝนหลวงราชบุรี
ร่วม๓กรมผงาด๔.๐

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี พันธ์ แก้วนุ้ย รองประธาน จรรยา แก้วนุ๊ย สำนักข่าวไทย คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธ์ล้ำ สองท่านที่ปรึกษา อ.ลัดดา ขำเพ็ง นพรัตน์ จั่นสำอางค์ นิภาวรรณ ติ่งทอง อสฝล.ราชบุรี รวม 10ท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ และป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการตามความร่วมมือของ 3 กรม ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรีอนาคตจะก้าวไปยัง 4.0 แนวทางการทำฝนหลวงที่มีการพัฒนาช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในอนาคต..เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมปฏิบัติการเป็นต้น เมื่อ 6 มกราคม 2560 ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อสม. ร.พ.เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
ยกทัพ๑๕๐บุกศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำวิทยากรและแกนนำหมู่บ้าน ต้อนรับคณะอสม.จากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๕๐ท่าน ศึกษาดูงานด้านการจัดการสุขภาพชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ไขปัญหายาสพติด เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

บ้านบ่อมะกรูดถ่ายทำ ช่อง๑๑
รายการหลังข่าวด้วยพระบารมี


          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับการถ่ายทำสารคดีด้วยพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช ตามหนังสือนี้

ที่ ๔๗ /๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุญาตถ่ายทำสารคดีสั้น ด้วยพระบารมี
เรียน ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นสัมภาษณ์ , รายละเอียดภาพที่ขออนุญาตถ่ายทำ
ด้วยบริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ “ ด้วยพระบารมี ซึ่งเป็นสารคดีเผยแพร่งาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และร่วมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ในช่วงข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ ๒๐.๒๐ – ๒๐.๒๓ น. ความยาว ๓ นาที ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ fanpage ด้วยพระบารมี เนื่องจากบริษัทฯ กำลังดำเนินการนำเสนอสารคดี เกี่ยวกับชุมชน บุคคล กลุ่มบุคคลในทุกสาขา อาชีพ ผู้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมปฏิบัติดี ตามแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกเทปโทรทัศน์ เกี่ยวกับการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในชุมชน รู้ รัก สามัคคี และขยายผลองค์ความรู้ แก่ผู้สนใจตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยขออนุญาตสัมภาษณ์ท่าน / เยาวชนผู้สานต่อ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. ณ บ้านบ่อมะกรูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่รายการ 
พัชรี สีขำ ๐๘๑-๘๓๗-๘๕๔๗ ( นางสาววนิดา อธินันทน์ )
๐๒-๕๕๙-๓๖๕๑-๒ ผู้จัดการฝ่ายผลิต


กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดประกาศ
ร่วมลง"สัตยาบัน"กับจังหวัดปลอดยาเสพติด


          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ในฐานะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอโพธาราม ร่วมลงนามสัตยาบันกับรองผวจ.ราชบุรี ให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด งานหินที่ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และเครือข่ายถนัด เมื่อ 19-20 ธค.59 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ     นำกำลังฝนหลวง
อัญเชิญหลวงปู่ทวดประดิษฐานที่ตราด

      อานิสงฆ์สร้างหลวงปู่ทวดครบ ๔ภาค ตามความฝันของฝนหลวงแห่งชาติ ๔ภาค ทั้งประทศไทย

             ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ พันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน จรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ อ.วงเดือน ยะปัญญา ที่ปรึกษาฝนหลวง อัญเชิญหลวงปู่ทวด และสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ไปประดิษฐานที่ วัดสลักเพชร อ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็นที่เรียบร้อย และสร้างครบ 4ภาคของประเทศไทย ต้องขอขอบคุณ อ.วงเดือน ยะปัญญา ที่ประสานงานจนสำเร็จ ขอบคุณและ อนุโมทนากับ รองพันธุ์ เลขาจรรยา แก๊วนุ้ย เจ้าภาพสร้างพระทั้งสององค์ ขอบคุณ ไชยวิทย์ บัวงาม มาร่วมพิธีทุกครั้ง เมื่อ 10 ธ.ค.59 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราดธัมมสัญญ์ นำทัพฝนหลวงราชบุรี
สู่เกษตรบ้านคา อาหารปลอดภัย           นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อ.วิเชียร ชีนะ ประธานธนาคารต้นไม้ราชบุรี นายอนันต์ ห่อทองคำ เลขาธิการมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อ.ลัดดา ขำเพ็ง วิทยากรผลิตปุ๋ยชีวภาพ และบอมบ์ชีวภาพ นางจำนงค์รักษ์ ชีนะ วิทยากรสมุนไพร นายศรคีรี บ้วแจ้ง นายชนาธิป ชูไชยโชติช่วง เปิดอบรมโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ บอมบ์ชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เอง ลดรายจ่ายในการทำไร่ ทำสวน ทำนา พร้อมเตรียมตัวเป็นอำเภออาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ อีกทั้งส่งเสริมผลผลิตที่ได้สมประโยชน์สูวสุด ลูกดก ต้นแข็งแรง และอร่อยถูกหลักอนามัยครัวอาหารปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ทราบถึงสมุนไพรไทยอย่างเข้มข้น ขอขอบคุณ
1.ศร.บ้านบ่อมะกรูด ข้าวกล่อง 70กล่อง
2.อดีตสส.ปรีณา ไกรคุปต์ บริจากอาหาร-ขนมจีน
3.อดีตสส.มานิต นพอมรบดี น้ำดื่ม
4.อดีตสส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา สนับสนุนอาหารว่าง งานสำเร็จลงได้ด้วยดี เมื่อ 7 ธ.ค.59 ณ ธนาคารต้นไม้อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีนักศึกษาปริญญาเอกศิลปากร รุ่น๘
นครปฐมศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

           ศูนย์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    1. ภญ.คณาพร ตันศรีประภาศิริ เภสัชกรชำนาญการ 
    2. อ.ระวิวรรณ ธรณี อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
    3. ผศ.พ.ต.ท.หญิงภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ
อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   4. อ.อัมราพร บุญให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจ อาชีพชุมชน แก้ไขภัยแล้ง เรื่องน้ำ เรืองทรัพยกร และการทำฝนหลวง เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รำลึก
น้อมถวายงานพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ         จากใจ
         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

      พี่น้องอาสาสมัครฝนหลวงครับ แม้วันนี้พ่อได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับมา เราในฐานะผู้ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง ยังต้องทำงานให้พ่ออย่างเต็มความสามารถนะครับ เพราะพ่อสร้างอสฝล.มาเพื่อสานงานยิ่งใหญ่ที่สุด คืองานฝนหลวงแห่งชาติ ตราบสิ้นข้ารองพระบาท ลูกๆขอทำงานให้พ่อตลอดไป ลูกๆขอสัญญาครับ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
อสฝล.จังหวัดราชบุรีธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวง    นำส่วนราชการ
เอกชน ภาคประชาชนถวายพานพุ่มพระบิดาฝนหลวง


        วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดราชบุรี จัดงานวันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมกับ นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม รองประธานศตส.ภาคประชาชนภาค7 คุณธรรมนูญ อินฝัน นางณัฐนา กลิ่นสุข นางสาวติลก ธาตุทวี นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางสาวนฤมล ไชยโสตร นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ พร้อมอสฝล.จ.ราชบุรี ที่ปรึกษา และเครือข่าย ศตส.ราชบุรี ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อย่างสมพระเกียรติยิ่งใหญ่ วันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 9.00น. ณ อาคารกีฬายิมเนเซี่ยมราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


เยาวชนบ้านบ่อมะกรูดประกอบคุณงามความดี
เพื่อพ่อวัดสันก้างปลาอ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่

        เยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานชมรม เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๑/๒๕๕๓ พร้อมเลขานุการคู่ใจ นายวรรณกร นาคกร (ใจ๋) นำคณะเยาวชนปฏิบัติธรรม 5 วัน 4 คืน จำนวน ๘ ชีวิต ปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ พร้อมกับ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี1องค์ พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส พระเกจิภาคเหนือ โดยยอดรวมได้เงินเข้าวัดทั้งสิ้น 53,000,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 4-7พ.ย.59 ณ วัดสันก้างปลา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ฝนหลวงราชบุรีร่วมป่าไม้และชลประทานราชบุรี
ปลูกป่า ปล่อยปลา แปรอักษรถวายพระราชกุศล         ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ป่าไม้จังหวัดราชบุรี ชลประทานจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และประชาชนชาวราชบุรี ร่วมกับ ชาวไทยเชื้อสายชาวอินเดียร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) ร่วมกับชลประทานราชบุรี ศูนย์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นักเรียน และชาวอินเดียร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ “ สมเด็จพระภัทรมหาราช” บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ.เมือง จ.ราชบุรี “ พ่อปลูกมา 70 ปี วันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา ” 
            ( 6 พ.ย. 59 ) นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง ) นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน และ นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พร้อมที่ปรึกษา นางสิริลักษณ์ เจริญผล นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม นายไชยวิทย์ บัวงาม นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางสาวนฤมล ไชยโสตร นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นางสาวนิภาวรรณ ติ่งทอง โดยนายอโศก กุมาร ชาวาลา คณะทำงานหอการค้าประเทศอินเดีย และนักเรียนจากโรงเรียนเรืองวิทย์พระมหาฤทัย อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย พร้อมชาวบ้านในตำบลอ่างหิน อ.ปากท่อ และตำบลน้ำพุ ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี รวมกว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ “ สมเด็จพระภัทรมหาราช ” บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 2 เดือนเศษได้รับการประสานชาวไทยเชื้อสายอินเดียว่าจะจัดกิจกรรมปลูกป่า หลังจากที่ได้เคยร่วมกิจกรรมกันมาแล้ว มาครั้งนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของครอบครัวเขาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทางครอบครัวเขามีหลานชายอยู่คนหนึ่งชื่อ ด.ช.เตชัส ชาวาลา อายุ 9 เดือน เขาถือว่าวันที่ 30 เดือนตุลาคม เป็นวันมงคลที่เขานับถือ จึงได้มาจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้น หลังได้เตรียมงานมานาน กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมาพสกนิกรชาวไทยได้สูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติไป จึงมาคิดร่วมกันว่า “พ่อ” ทำอะไรเพื่อคนไทยมามากมายถึง 70 ปี พ่อบอกให้เรารักกัน ทุกถิ่นทุรกันกันดารที่ทรงก้าวไป พระเสโทหลั่งรินไหลไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน วันนี้ถึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศที่จะสืบสานแนวพระราชปณิธานของพระองค์ โดยวันนี้ได้จัดปลูกป่ารวมพื้นที่ 13 ไร่ เป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พสกนิกรได้สูญเสียพระองค์ไป และพื้นที่นี้จะปลูกต้นกล้าไม้พะยูงทั้งหมด 1,900 กล้า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุ 19 พรรษา และจะมีการปล่อยปลา 1 แสนตัว ส่วนธงชาติไทยที่ได้ปักบริเวณพื้นที่จะปักจำนวน 70 ผืน ตามระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และยังมีกิจกรรมการแปลอักษรด้วยข้อความว่า KING OF KING เพื่อแสดงความอาลัยจากฝีมือของเด็กๆของโรงเรียนเรืองวิทย์พระมหาฤทัยด้วย
อนาคตมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็น”สวนสาธารณะ พระภัทรมหาราช” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และจะต่อยอดเรื่องการพัฒนาเป็นสวนสุขภาพสถานที่พักผ่อน สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตซึ่งจะต้องพูดคุยประสานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน นอกจากนี้ได้พูดคุยกับกำนันที่ดูแลท้องถิ่นแล้วอยากเห็นบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงอยากพัฒนาจุดนี้ให้เป็นป่าขึ้นมาเป็นสวนป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 
            นายอโศก กุมาร ชาวาลา อายุ 61 ปี คณะทำงานหอการค้าประเทศอินเดีย และนักธุรกิจค้าผ้าส่งต่างประเทศออกย่านสำเพ็ง กทม.เปิดเผยว่า มีเพื่อนได้จัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้ว 2 แห่ง แปลงละ 50 ไร่ มาคราวนี้มาส่วนตัว เนื่องจากมารดาได้เกิดอยู่ที่ประเทุศไทยมาจนมาถึงรุ่นตัวเองเป็นรุ่นที่ 4 ชั่วอายุคนแล้ว และได้หลานชายคนแรกในบ้าน ก็เลยอยากทำความดีให้กับประเทศไทย เนื่องจากอนาคตจะต้องช่วยกันดูแลแผ่นดินไทยต่อไป หลังจากที่พ่อหลวงทรงช่วยดูแลตลอดมา ก็อยากให้ลูกหลานเราในอนาคตได้มีส่วนได้ช่วยดูแลด้วย เวลาเติบโตขึ้นจะได้มีต้นไม้ช่วยให้ความร่มรื่น ประเทศจะมีต้นไม้มีแม่น้ำลำธาร ที่คงความอุดมสมบูรณ์ แม้จะมีเชื้อสายจากประเทศอินเดียแต่ก็เกิดในประเทศไทยจึงอยากช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทยร่วมกับชาวไทยทุกคนด้วย

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ในฐานะประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ผู้ประสานโครงการ/โครงงานร่วม ขอบคุณคุณจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ และ คุณสุชาติ บัวบาง ต้อนรับคณะฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นอย่างดีครับ งานสำเร็จด้วยดีแบบประทับใจทั้งไทย และชาวต่างประเทศที่มาร่วมงาน ขอบคุณอีกครั้ง
            พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี / ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อสำนืกกรุณาธิคุณ


         ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ ฝนหลวงราชบุรีรวมประสานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และอาสาสมัครเกษตรราชบุรี พร้อมชาวบ้านจำนวนมากร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         ( 6 พ.ย. 59 เวลา 19.00น.) นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานสภาอาสาสมัครเกษตรจังหวัด นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์ขวัญเมือง พร้อมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพถวายเป็นพระรากุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระครูจันทสีลากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่างเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกันทุกคืน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทุกคืน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านการคิดค้น การวิจัย การพัฒนา ในด้านต่างๆให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การคิดค้น วิจัยพัฒนาการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทำให้ทุกวันนี้มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งช่วยเรื่องการเติมแหล่งน้ำธรรมชาติตามเขื่อนต่างๆ จากแนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย

พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี – ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  ยังแข็งแกร่ง
เปิดบ้านต้อนรับ"ศตส.ภาคประชาชน"

    พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านรับการรายงานจากศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน ร่วมกับ พลโทวิเศษ - กัญาภัค อินทรวงส์สักดิ์ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนืธิฉัตร์